[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สกร.อำเภอจุน
เมนูหลัก
Website กศน.ตำบลfacebook กศน.ตำบลแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ระบบต่างๆ


 

  

ชื่อ : นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจุน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ : wilawan_c@nfe.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 081-884891

ชื่อ : นายวสันต์ สุธรรมมา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน
อีเมล์ : siamsakon009@phusangnfe.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0850349906

ชื่อ : นายสมเกียรติ สักลอ
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ระดับ 2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : somkiat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0980053402

ชื่อ : นายณัฐวัฒน์ สิทธิสาร
ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : nattawat_2507@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0898553066

ชื่อ : นางสาวกานต์ชนา มีฉลาด
ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : noinfe20@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0810207301

ชื่อ : นางสาววิจิตรา หอมอ่อน
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลห้วยข้าวก่ำ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Wijitra_mo37@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0931402605

ชื่อ : นางปาริชาติ บุตตะชา
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลห้วยข้าวก่ำ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : pari_chai@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0882501373

ชื่อ : นายชัฏ จันทะวงค์
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลพระธาตุขิงแกง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : chadjen_8181@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0895561820

ชื่อ : นางสาวอโนรัตน์ สักลอ
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลหงส์หิน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : anorat2525@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0870579466

ชื่อ : นางสาวคนึงนิจ กาศสนุก
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลลอ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : khanueng05@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0801267300

ชื่อ : นายกษิดิศ ประชา
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : prachakasidit2523@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0979795388

ชื่อ : นางสาวอัญชลี สะสาง
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลห้วยยางขาม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : cake_techin@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0861155325

ชื่อ : นางสาวอรพรรณ มีแรง
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลห้วยยางขาม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : naronghom2517@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายตรงสิทธิ์ เตจ๊ะบุตร
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลจุน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : trongsit@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0822347449

ชื่อ : นางสาวอลิสา จันทร์นวล
ตำแหน่ง : ครู ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : alisa.junnual@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0879519847

ชื่อ : นางสาววราภรณ์ ชำนาญปา
ตำแหน่ง : ครู ผู้สอนคนพิการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : taewwaraww@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 082-617218

ชื่อ : นางสาวพัทธ์ธีรา ไชยมงคล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนคนพิการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Patteera_ss@hotmail.com​
เบอร์โทรศัพท์ : 064-496269

ชื่อ : นางสาวสุวิมล ไชยสถาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : suwimonchaisatan@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0843108228

ชื่อ : นางสาววีณา วงศ์อินทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : veena_v@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0892114062

ชื่อ : นางสาวธัญวรัตน์ ศรีคำมูล
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : seecommool@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0879782398
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ทำเนียบบุคลากร กศน.อำเภอจุน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจุน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5