[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สกร.อำเภอจุน
เมนูหลัก
Website กศน.ตำบลfacebook กศน.ตำบลแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ระบบต่างๆ


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
22/ก.พ./2567 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ( 120 / )
    ระหว่างวันที่ วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจุน จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ ด้านเทคโลยีดิจิทัล สามารถผลิตส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ก.พ./2567 : ข่าวสารทั่วไป
ร่วมพิธีถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 120 / )
    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายวสันต์ สุธรรมมา ตำแหน่ง ครู กศน.อำเภอจุน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจุน พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษาสกร.อำเภอจุน เข้าร่วมพิธีถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ก.พ./2567 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการมหกรรมค่ายวิชาการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( 85 / )
    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอจุน จัดโครงการมหกรรมค่ายวิชาการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการที่สูงขึ้น ตลอดจนมีทั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.พ./2567 : ข่าวสารทั่วไป
สกร.อำเภอจุน ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( 151 / )
    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอจุน ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 33 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ธ.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
จัดกิจกรรม ปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษา สกร.อำเภอจุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( 15511 / )
    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอจุน จัดกิจกรรม ปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษา สกร.อำเภอจุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับความรู้พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการเรียนในปีการศึกษา 2566 เข้าใจในการสอนการศึกษานอกระบบการศึกษานอก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/พ.ย./2566 : ข่าวสารทั่วไป
มอบหมายให้นางสาวกานต์ชนา มีฉลาด ครูอาสาสมัคร ฯ เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอจุน (กบอ.) ครั้งที่ 11/2566 ( 306 / )
    ประชุมประจำเดือนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2566 ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/พ.ย./2566 : ข่าวสารทั่วไป
รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท จากสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา และ ทุนจากสมาคม ผู้ประกอบวิชาชีพครู ทุนละ 500 บาท จำนวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 1,000 บาท เพื่อช่วยในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับ กา ( 291 / )
    รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน ทุนละ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 9,000 บาท จากสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา และ ทุนจากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ทุนละ 500 บาท จำนวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 1,000 บาท เพื่อช่วยในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการศึกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ต.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
ประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/66 ( 337 / )
    วันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ สุธรรมมา ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจุน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/66 เพื่อติดตามผลการดำเน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/มี.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 สําหรับนักเรียน ม.3 ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีพ สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ( 872 / )
    ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 สําหรับนักเรียน ม.3 ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีพ สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสู
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
6/มี.ค./2566 : ข่าวสารทั่วไป
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ (Digi Camp) ( 846 / )
    องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ (Digi Camp) กิจกรรมอบรม และประกวดผลิตคลิปสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 420,000 บาท จัดทำคลิปความยาว 3-5 นาที ภายใต้หัวข้อ เยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ เปิดรับสมัครน้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจุน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5